Regulamin Lekcji Indywidualnych

Cześć!

Cieszę się, że zdecydowałaś się skorzystać z moich usług 😊 Mam nadzieję, że będziesz w 100% zadowolona. Dla dobrej i owocnej współpracy przygotowałem ten krótki regulamin. Porusza on większość kwestii dotyczących organizacji treningu na Sali Tanecznej, ale jeśli będziesz miała dodatkowe pytania to śmiało pisz na adres: czesc@latinodlakobiet.pl lub pytaj przy spotkaniu.

Pozdrawiam,

Paweł Mertuszka

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kursantka – w skrócie Ty, czyli osoba która zawarła z Trenerem umowę o świadczeniu usług, polegających na indywidulanych lekcjach tańca odbywających się na Sali Tanecznej,

2) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.latinodlakobiet.pl/regulamin-lekcji-indywidualnych,

3) Trener – w skrócie ja, czyli osoba, która będzie starała nauczyć Cię wszystkiego, co sobie wymarzysz (z zakresu tańców latynoamerykańskich😉). A formalnie Paweł Mertuszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Mertuszka Dancepress, Sobieskiego 6/12, 31-136, Kraków, NIP: 6762496729,

4) Sala Taneczna – sala, w której odbywają się treningi przy ul. św. Filipa 9a lub ul. Tatarskiej 5. W wyjątkowych sytuacjach (po konsultacji z Tobą) możliwa jest zmiana sali na inną, znajdującą się w Krakowie.

§ 2

Płatności

1. Aby zapisać się na Lekcje Indywidualne, należy wykupić pojedynczą lekcję lub jeden z pakietów dostępnych na stronie latinodlakobiet.pl.

2. Regulamin sklepu internetowego LatinoDlaKobiet.pl jest dostępny osobno, w aktualnej wersji zawsze tutaj: https://www.latinodlakobiet.pl/regulamin

3. Jeśli będziesz kontynuować naukę, opłata za kolejny pakiet lekcji powinna być wniesiona najpóźniej w dniu ostatnich zajęć z poprzedniego pakietu.

§ 3

Organizacja zajęć

 

1. Pojedyncza lekcja trwa 55 min i odbywa się na Sali Tanecznej. W zależności od indywidualnie opracowanego programu w czas trwania zajęć może być wliczona krótka rozgrzewka.

2. W wyjątkowych sytuacjach Lekcja Indywidualna może być nieznacznie wydłużona przez trenera, jeśli wymaga tego przerabiany temat.

3. Dla najlepszego efektu Lekcje Indywidualne powinny odbywać się w stałych odstępach czasowych, minimum raz w tygodniu. Możliwe są odstępstwa od tej zasady, ale tylko po indywidualnej konsultacji z Trenerem.

4. Z tego względu pakiety lekcji mają półroczny termin ważności (180 dni od terminu pierwszej Lekcji Indywidualnej z pakietu). Jeśli jesteś zmuszona zrezygnować, możesz przekazać pakiet dowolnej dorosłej osobie płci żeńskiej (uczę tylko kobiety). Osoba ta dostanie możliwość wykorzystania pakietu z zachowaniem terminu 180 dni, który obowiązywał wcześniej Ciebie.

5. Terminy wszystkich Lekcji Indywidualnych są ustalane na bieżąco – na kolejny tydzień do soboty tygodnia poprzedzającego. W praktyce kolejny termin umawiamy zazwyczaj tuż po zakończeniu lekcji.  Dzięki temu zawsze możesz zaplanować sobie cały tydzień z uwzględnieniem tańca 😊

6. Możesz zmienić termin lub odwołać Lekcję Indywidualną najpóźniej do godz. 18:00 poprzedniego dnia poprzez sms pod nr telefonu +48662301685, poźniej odwołana lekcja przepada. Zawsze potwierdzam otrzymanie wiadomości. Jeśli nie dostaniesz potwierdzenia w ciągu 1h, to bardzo proszę – pisz jeszcze raz, albo dzwoń 😊

7.  Muszę dobrze organizować swoją pracę, ale jednocześnie nie chcę, żebyś przez swoje nagłe zmiany planów mniej się nauczyła. Z tego powodu jeśli jakaś lekcja Ci przepadnie (patrz pkt. wyżej), to mogę na Twoje życzenie przesłać Ci lekcję On-line w postaci filmu instruktażowego możliwego do zrealizowania przez Ciebie samodzielnie.

8. Trener również może zmienić termin Lekcji Indywidualnej najpóźniej do godz. 18:00 poprzedniego dnia. Jeśli zrobię to później, dostaniesz dodatkową lekcję GRATIS.

9. Jeśli spóźnisz się na lekcję, termin zakończenia lekcji nie zmienia się. Kolejne Kursantki czekają! 😉

10. W trakcie zajęć obowiązuje obuwie zmienne. Na początek może być sportowe. Później polecam buty taneczne 🙂

11. Czasami biorę urlop, żeby wypocząć i uczyć jeszcze lepiej 😀 W takiej sytuacji może nastąpić dłuższa, 2-3-tygodniowa przerwa  w zajęciach, która oczywiście jest odliczana od terminu ważności pakietów lekcji.

12. Udzielam Lekcji Indywidualnych od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach w soboty. Jeśli chciałabyś korzystać z lekcji głównie w weekendy, to nie polecam lekcji ze mną 😉

 

§4

Postanowienia końcowe

 

  1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Oczywiście za każdym razem poinformuję Cię o tym 😊 Zawsze aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.latinodlakobiet.pl/regulamin-lekcji-indywidualnych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. Każdy kolejny pakiet lekcji jest kolejną umową 😉
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2020r.
  3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej.
  4. To co napisałem brzmi dość oficjalnie, ale takie właśnie są regulaminy 😀 Starałem się w nim odpowiedzieć na większość pytań, które mogą się pojawić. Tak naprawdę chodzi o to, żeby współpracowało nam się jak najlepiej 🙂 Jeśli chcesz zaproponować zmianę niektórych ustaleń w Twoim przypadku, to śmiało pisz na czesc@latinodlakobiet.pl.