Kontakt

Telefon: 662301685
Email: czesc@latinodlakobiet.pl
Paweł Mertuszka Dancepress
Sobieskiego 6/12
31-136, Kraków
Miejsca, w których odbywają się zajęcia:
ul. św. Filipa 9a, Kraków
ul. Tatarska 5, Kraków

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści korespondencji odbywa się na zasadach, które opisuje Polityka Prywatności.